Dostęp do tej strony i korzystanie z niej oznacza czytanie, znajomość i akceptację niniejszych ogólnych warunków użytkowania. Stroną zarządza Irene De Costantini z rezydencją we Włoszech, via Sacred Heart Ina casa IV pal. 96011 Augusta SR

Zarządzający może modyfikować lub po prostu aktualizować, w całości lub w części, niniejsze Ogólne Warunki Korzystania. Zmiany i aktualizacje ogólnych warunków użytkowania zostaną przyjęte i będą wiążące, gdy tylko zostaną opublikowane na stronie internetowej w tej sekcji.

Ponieważ każdy materiał zostanie pobrany i uzyskany w wyniku korzystania z usługi zgodnie z wyborem i ryzykiem użytkownika, wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia systemów komputerowych lub utratę danych spada na użytkownika i nie można jej przypisać do Irene De Costantinil.

TAK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niedostępności usługi lub od uszkodzeń spowodowanych przez wirusy, uszkodzone pliki, błędy, pominięcia, przerwy w świadczeniu usług, problemów z siecią dostawców, połączeń telefonicznych i / lub komputera, aby uzyskać dostęp nieautoryzowane, do zmian danych, do awarii i / lub wadliwego działania sprzętu elektronicznego użytkownika.

Jesteś odpowiedzialny za przechowanie i prawidłowego wykorzystania ich systemów i ich własnych informacji osobistych, w tym poświadczenia dostępu do zastrzeżonych obszarów serwisu, a także za szkody lub szkody, które mogą wyniknąć na tle zielonej srl lub osób trzecich po niewłaściwym użyciu, utracie lub odjęciu takich informacji.

Przetwarzanie danych osobowych – polityka prywatności
UJAWNIENIE D.LGS. 196/2003

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, głównie drogą elektroniczną, przez Irene de Costantini – administratora danych – wyłącznie w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej Erbagatta Blog i oferowanych usług, dostępem do zastrzeżonych obszarów, usługą newslettera w razie potrzeby ,
Opiekunem jest Irene De Costantini

Obecnie nie ma innych partnerów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7, d. Lgs 196/2003, możesz wykonywać względne prawa do przeglądania, modyfikowania, anulowania danych lub przeciwstawiania się ich traktowaniu w celu wysyłania materiałów reklamowych lub do komercyjnych wiadomości lub opinii, kontaktując się z Irene de Costantini, wysyłając e-mail do: [email protected]
W ten sam sposób można zażądać kompletnej i zaktualizowanej listy procesorów danych.

Prawa własności intelektualnej
Treść bloga Erbagatta, na przykład tytułów, zdjęć, zdjęć, dialogów, muzyki, dźwięków i filmów, dokumentów, rysunków, postaci, logo i innych materiałów, w dowolnym formacie, opublikowanym, w tym menu, strony internetowe, grafika, kolory, diagramy, narzędzia, czcionki i projektowanie stron internetowych, diagramy, układy, metody, procesy, funkcje i oprogramowanie będące częścią bloga Erbagatta jest chronione prawem autorskim i wszystkimi innymi prawami własności intelektualnej Sklepu i innych posiadaczy praw. Zabrania się powielania, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, bloga Erbagatta i jego treści, bez wyraźnej pisemnej zgody posiadacza i, w razie potrzeby, innych posiadaczy praw.

Nazwy produktów na stronie internetowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i są używane w obrębie Blogu worka, wyłącznie w celu rozróżnienia, opisania i reklamowania produktów prezentowanych na Blogu Erbagatta.

Każde użycie tych znaków towarowych niezgodnie z prawem i, jako nieautoryzowane, jest zabronione i ma poważne konsekwencje prawne. W żaden sposób nie wolno wykorzystywać tych znaków towarowych i innych charakterystycznych znaków na blogu Erbagatta, aby czerpać nieuczciwe korzyści z charakteru odróżniającego lub reputacji tych marek lub w sposób, który mógłby zaszkodzić im i ich właścicielom.

Franciszek